CemeteryStateCountyTownship
Greenlawn CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
Kinney CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
Thompson CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
Old Catholic CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
Funk CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
Grubb CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
Briggs CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
Lawson CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
School Land CemeteryOhioScioto CountyWayne Township (Portsmouth)
Cook CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Estep CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Scioto County Infirmary CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Frye CemeteryScioto CountyWashington Township
Adams CemeteryOhio
Scioto CountyWashington Township
Conley CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Vaughters CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Hall CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Old Town CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Carey’s Run CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Wright-ShepardOhioScioto CountyWashington Township
Jeffords CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Cole CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Seymore CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Larkin CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Malone CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Clifford CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Williamson CemeteryOhioScioto CountyWashington Township
Howard Furnace CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Cadot CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Smith CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Morgan CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Hayward-Newland CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Chaffin #2 CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Nagel CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Indian CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Chaffin #1 CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Cable CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Mount Hope CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Dutiel CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Patten CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Salladay CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Bussey CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Crawford CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Carter CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Vernon Township CemeteryOhioScioto CountyVernon Township
Lucasville Methodist Church CemeteryOhioScioto CountyValley Township
Houston CemeteryOhioScioto CountyValley Township
Marsh CemeteryOhioScioto CountyValley Township
Millar CemeteryOhioScioto CountyValley Township
Scioto CemeteryOhioScioto CountyValley Township
Lucasville CemeteryOhioScioto CountyValley Township
LuckettOhioScioto CountyValley Township
Jones CemeteryOhioScioto CountyValley Township
McConnell FarmOhioScioto CountyValley Township
BrantOhioScioto CountyValley Township
SnyderOhioScioto CountyValley Township
FidlerOhioScioto CountyValley Township
EgbertOhioScioto CountyValley Township
DernbackOhioScioto CountyValley Township
VulgamoreOhioScioto CountyValley Township
CockrellOhioScioto CountyValley Township
MoultonOhioScioto CountyValley Township
Fishburn CemeteryOhioScioto CountyValley Township
EutonOhioScioto CountyUnion Township
Mershon-Swords CemeteryOhioScioto CountyUnion Township
MillerOhioScioto CountyUnion Township
JewettOhioScioto CountyUnion Township
CooperOhioScioto CountyUnion Township
KellyOhioScioto CountyUnion Township
PollockOhioScioto CountyUnion Township
CableOhioScioto CountyUnion Township
WilliamsOhioScioto CountyUnion Township
EichenlaubOhioScioto CountyUnion Township
ThorntonOhioScioto CountyUnion Township
Lombardsville (Garvin)(Union)OhioScioto CountyUnion Township
BranhamOhioScioto CountyUnion Township
Holy TrinityOhioScioto CountyUnion Township
LuteOhioScioto CountyUnion Township
MorganOhioScioto CountyUnion Township
St. Patrick's Catholic (McCullough)OhioScioto CountyUnion Township
Unnamed 2OhioScioto CountyUnion Township
BanksOhioScioto CountyUnion Township
Unnamed 1OhioScioto CountyUnion Township
Heroedh CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Country Club CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Bethany Brick Church CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Scioto Burial ParkOhioScioto CountyRush Township
Overturf CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Duncan CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Wilson CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Lavender CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Beloat CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Rush Township CemeteryOhioScioto CountyRush Township
Hackworth CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Mount Joy Log Church CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Harr CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Steward CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Lewis CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Harmon-Duke CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Dodds CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Mustard CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Mount Joy United Presbyterian CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
New Hoffer Hill CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Old Hoffer Hill CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Montgomery CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Rowley CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Wait CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Turner CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Batterson CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Chamberlin CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Whitmore CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Fargo CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Beloat CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Salladay Cemetery OhioScioto CountyPorter Township
Memorial Burial ParkOhioScioto CountyPorter Township
Baccus CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Hartley CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Old Wheelersburg CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Saint Peter’s Catholic CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Highland Bend #2 CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Old German Catholic Cemetery OhioScioto CountyPorter Township
Selco CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Ridout-Old Dutch CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Burke CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Highland Bend Cemetery #1OhioScioto CountyPorter Township
Marshall CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Gleim CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
Slocum CemeteryOhioScioto CountyPorter Township
McKendree CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Old CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Cooper #1 CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Cooper #2 CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Worley’s Run CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Coriell CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Storer CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Rocky Fork CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Odle Creek CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Brown CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Abshire CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Shaw CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Evans CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Mitchell-Morrison CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Metzger CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Friendship CemeteryOhioScioto CountyNile Township
Holt CemeteryOhioScioto CountyNile Township
McDermitt-Herdman CemeteryOhioScioto CountyNile Township
FryeOhioScioto CountyNile Township
Pond Run CemeteryOhioScioto CountyNile Township
McGawOhioScioto CountyNile Township
CCC 1OhioScioto CountyNile Township
Dever CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Noel CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Glaze-Lauman CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Booten CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Big Run-Phipps CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Remby-Bear Creek CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Adkins CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Martin CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Mead CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Bobo CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Fairview-Cox Farm CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Crabtree CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Rockwell CemeteryOhioScioto CountyMorgan Township
Field CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Munn CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Flack CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Fairview-Old Bennett CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Jenkins CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Sterickiriaster-Strietmater CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Butler CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Allen CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Mault-Wheeler CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Alexander-Downey CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Butler-Martin CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Glendale CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Squires-Kallner CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Hall CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Pyle CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Snyder CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Salisbury CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Bennett – Tim Bennett CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Kronk-Pearl CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Bloom Church CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Kelly CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Wells CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
WheelerOhioScioto CountyMadison Township
Mount Carmel Church CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
White CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
White Gravel-Pleasant Grove CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Adams CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Voegle CemeteryOhioScioto CountyMadison Township
Unnamed Cemetery #3OhioScioto CountyJefferson Township
Jacobs CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Munn CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Unnamed Cemetery #1OhioScioto CountyJefferson Township
Green CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Pine Grove-Harger CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Candy Run CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Canter CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Blue Run-Morgan CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Swabble CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Stony Hill CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Unnamed Cemetery #2OhioScioto CountyJefferson Township
Stritmater CemeteryOhioScioto CountyJefferson Township
Harrison Furnace CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Monroe CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Unnamed 2OhioScioto CountyHarrison Township
Colegrove CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Unnamed CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Titus-Tuttleville CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Stockham CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Saint John-Lily CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Smith CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Sieling CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Shuter CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Shumway Cemetery #2OhioScioto CountyHarrison Township
Gregory CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Shumway Cemetery #1OhioScioto CountyHarrison Township
Schaeffer CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Rodgers CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Rigrish CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Powell-Pyle CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Munn CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Bonser CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Mead-Meads CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Barrett CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Ketter CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Knore CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Kuhner CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Lair CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Batterson CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Lindsey-Joseph Bennett CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Old Batterson CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Chick CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Cline CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Ball CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Junior Furnace CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Apel-Monder CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Mollett CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Mount Carmel CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Nurse CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Patten-Eakman Cemetery – Green Township, Scioto County, OhioOhioScioto CountyGreen Township
Pine Creek Freewill Baptist Church-Clapboard CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Powell CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Powellsville Baptist Church CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Power-French Grant CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Hoffer CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Haverhill CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Leadingham CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Kellogg CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Shope #1A CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Shope #1B CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Shope #2 CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Buckeye-Ohio Furnace CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Gerlach-Lamb CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Feurt CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Floral Hills Memory Garden-Sunset Memorial GardensOhioScioto CountyGreen Township
Silliman CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Smith-Pixley CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Duduit CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Saint Johns Lutheran CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Dold CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Strehle CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Day-Civil War CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Hammerstein CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Long Run United Brethren Church CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Feurt CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Clay Township – Orm CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Bear Wallow CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Jardine CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Noel CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Mastin CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Sturgeon CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Thomas-Gilpin CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Old Five Mile Church CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Universal-Summers CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Cunningham CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Old Rosemount CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Vollner CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Wymer CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Otway CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Early CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Oswego CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Moon CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Smith CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Oppy-Moon CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Old Point CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Liston CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Little Garvin CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Youngs CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Darnell CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Beech Fork CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Parker CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Koenig CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Berea Chapel United Methodist CemeteryOhioScioto CountyBrush Creek Township
Thompson-Strate CemeteryOhioScioto CountyBloom Township
Bauer CemeteryOhioScioto CountyBloom Township
Sturgill CemeteryOhioScioto CountyBloom Township
Stidham CemeteryOhioScioto CountyBloom Township
SpencerOhioScioto CountyBloom Township
South WebsterOhioScioto CountyBloom Township
Scioto FurnaceOhioScioto CountyBloom Township
QueenOhioScioto CountyBloom Township
PinkermanOhioScioto CountyBloom Township
MartinOhioScioto CountyBloom Township
LeslieOhioScioto CountyBloom Township
JohnsonOhioScioto CountyBloom Township
JenkinsOhioScioto CountyBloom Township
TackettOhioScioto CountyBloom Township
Henry FisherOhioScioto CountyBloom Township
DietrichOhioScioto CountyBloom Township
CollierOhioScioto CountyBloom Township
Charles 2OhioScioto CountyBloom Township
Charles 1OhioScioto CountyBloom Township
BrantOhioScioto CountyBloom Township
BradyOhioScioto CountyBloom Township
Bloom Switch (Bennett)OhioScioto CountyBloom Township
Bloom FurnaceOhioScioto CountyBloom Township
Bennett (Asaph)OhioScioto CountyBloom Township
BeeslerOhioScioto CountyBloom Township
John FisherOhioScioto CountyBloom Township
Burtonville CemeteryKentuckyLewis County
FosterOhioAdams County
McCoy-Dixon Cemetery – Lewis County, KentuckyKentuckyLewis County
McKeeOhioAdams County
Vinton PriceOhioScioto CountyPorter Township
WaringKentuckyLewis County
William EshamKentuckyLewis County
Long CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Jasper MethodistOhioPike CountyNewton Township
Howard #2OhioPike CountyCamp Creek Township
Four MileOhioPike CountyFranklin Township
BethesdaOhioJackson CountyScioto Township
KinderKentuckyLewis County
Mount EboKentuckyGreenup County
Griffey-LawsonKentuckyGreenup County
Shaw-DavisKentuckyLewis County
McConnellKentuckyGreenup County
EvansKentuckyLewis County
Old McCoy CemeteryKentuckyGreenup County
Gould-Franklin Furnace Methodist Episcopal Church CemeteryOhioScioto CountyGreen Township
Fantasyland CemeteryOhioScioto CountyHarrison Township
Old Hackworth-Harr CemeteryOhioScioto CountyRarden Township
Long CemeteryOhioScioto CountyClay Township
Alexandria Burial GroundOhioScioto CountyWashington Township